Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Παρουσίαση του οδηγού ‘’Χρήση & διάθεση των μπαταριών ιόντων λιθίου’’

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Verde-tec 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 29 – 31 Μαρτίου,  έγινε παρουσίαση του οδηγού ‘’Χρήση & διάθεση των μπαταριών ιόντων λιθίου’’ που εκπονήθηκε από την ομάδα της Circular Innovative Solutions , σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) COMBATT.
Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!