Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Articles posted by cis

Παρουσίαση του Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη στο Συνέδριο Retaste: Rethink Food Waste, 2021 για την σπατάλη των τροφίμων στην Ελλάδα. Μπορείτε να κατεβάσετε…
Παρουσίαση του Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη στη Διαδικτυακή Συζήτηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Future of Retail 2040 – Μεσολόγγι 2021.…
νομίας στη προστασία της κλιματικής αλλαγής-εφαρμογή στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Παρουσίαση του Δρ. Α. Σκορδίλη στο 6ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ,…
Skordilis A. (2019) The prevention of Food Waste as a strategy to implement the Bioeconomy, CIrCIE 2019 – Challenges for the Islands…
Σκορδίλης A. (2017), Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης (ISBN 978960-267-225-9) Το βιβλίο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες ανακύκλωσης, με τις βασικές μεθόδους και τα σχετικά παραδείγματα, λαμβάνοντας…
Σκορδίλης Α. (2004) «Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη (ΙSΒΝ 960-267-118-1). Η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής «κουλτούρας» προϋποθέτει μια κατατοπιστική ιδέα πάνω…
Σκορδίλης Α. (1997) «Η Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων και RDF» Εκδόσεις ΚΟΣΜΟΣ (ISBN 960 – 85905 – 1 –5 ). Μέρος της ολοκληρωμένης…
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 ο νόμος 4685/2020 ο οποίος ενσωματώνει τις Οδηγίες 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο…

Circular Economy Action Plan

Στις 4 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία.…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!