Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Βιβλία

Σκορδίλης A. (2017), Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης (ISBN 978960-267-225-9) Το βιβλίο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες ανακύκλωσης, με τις βασικές μεθόδους και τα σχετικά παραδείγματα, λαμβάνοντας…
Σκορδίλης Α. (2004) «Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη (ΙSΒΝ 960-267-118-1). Η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής «κουλτούρας» προϋποθέτει μια κατατοπιστική ιδέα πάνω…
Σκορδίλης Α. (1997) «Η Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων και RDF» Εκδόσεις ΚΟΣΜΟΣ (ISBN 960 – 85905 – 1 –5 ). Μέρος της ολοκληρωμένης…

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!