Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε μια κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και των υλικών διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
Για την διαχείριση των αποβλήτων και τις δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ
Την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων με καινοτομικό και ασφαλή τρόπο.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Την προετοιμασία φακέλου στοιχείων για την υποβολή των προς επιδότηση προγραμμάτων καθώς και την περιβαλλοντική παρακολούθηση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
με ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και συμβουλευτικούς οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για εφαρμοσμένες έρευνες και ψηφιακές λύσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή.

Η Εταιρεία

Σήμερα με την νέα πολιτική και στρατηγική της ΕΕ, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας,   τις νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις, καθώς και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, απαιτείται η λήψη αποφάσεων, για μια νέα διαχείριση των αποβλήτων, βασισμένη στη βέλτιστη οικονομία ,τεχνολογία και  κοινωνική αποδοχή.
Η  CIS ιδρύθηκε το 2020 και προσφέρει τεχνογνωσία βασισμένη στην πολυετή πείρα των συνεργατών της, στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, των  διαδικασιών έγκρισης, εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των  εργαλείων διαχείρισης των αποβλήτων, των  προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, καθώς και στην  ανάλυση  και  υπολογισμό του κόστους επένδυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Βοηθά τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές, βελτιώνοντας  την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ο Σκοπός και οι Αξίες μας

Σε μια κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και των υλικών διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η χρήση των αποβλήτων και των πόρων ελαχιστοποιείται και όταν ένα προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, χρησιμοποιείται ξανά για να δημιουργήσει περαιτέρω αξία.
Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε μαζί τις γνώσεις σχετικά με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Απολαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, παράγουν περίπου τα μισά απόβλητα του πλανήτη και καταναλώνουν το 70% όλων των πόρων και της ενέργειας. Οι κλιματικές αλλαγές και η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των πόλεων, , απαιτούν αυξημένες επενδύσεις σε βιώσιμα έργα υποδομής που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η CIS στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας:

  • Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης-επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων.
  • Διάθεση των αποβλήτων καθώς και την αποκατάσταση και παρακολούθηση των ρυπασμένων χώρων.
  • Εκπονεί για δικό της λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγορών.
  • Εκπονεί αναπτυξιακές, οικονομικές, τεχνικές και κοινωνικές μελέτες.

Εν γένει παρέχει συμβουλές, περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικονομικής, τεχνικής, εμπορικής, επενδυτικής, οργανωτικής, επιχειρηματικής και αναπτυξιακής φύσης σε οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σε θέματα κυκλικής οικονομίας.
Διοργανώνει τη συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση των υλικών σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες.
Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες που μοιράζονται τους στόχους μας. Με κοινά έργα συμβάλλουμε στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην προώθηση ιδεών και τεχνολογιών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Με τους συνεργάτες μας εργαζόμαστε για βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.
Απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, ΟΤΑ, Επιχειρήσεις κ.α

Η CIS συνεργάζεται με επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό   με μεγάλη πείρα στα περιβαλλοντικά θέματα. Επιστημονικός υπεύθυνος της CIS είναι ο Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης

Ο Αδαμάντιος Σκορδίλης είναι Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου. Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας.  Έχει διατελέσει προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, του γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ/ντής της Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης,  της Κρατικής Υπηρεσίας Υδάτων καθώς και Γενικός Δ/ντής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Διαχείριση των Αποβλήτων της ΕΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας , της επιτροπής για τη καταχώριση EMAS ,  της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και μέλος του ΔΣ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) της Ελλάδας.

Έχει συγγράψει 12 Βιβλία και 1 μονογραφία (Πανεπιστήμιο Δρέσδης), για την Διαχείριση των Αποβλήτων και την περιβαλλοντική Διαχείριση Οργανισμών και Επιχειρήσεων και εξέδωσε 100 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.

Βραβεύθηκε στην Ελλάδα το 2013 με το τιμητικό βραβείο Περιβάλλοντος για  τη συνεισφορά του στην Οργάνωση και προώθηση της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Τέλος, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ,καθώς και  σε μεταπτυχιακά Προγράμματα της εθνικής σχολής Δημόσιας Υγείας, το Πανεπιστήμιο  Αθηνών και το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.