Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΥΛΙΚΑ

 

Η επιστροφή  των ανακτώμενων υλικών στη διαδικασία παραγωγής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κυκλική οικονομία. Η Circular Innovative Solutions υποστηρίζει  και διευκολύνει τις  κυκλικές στρατηγικές  σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Παραδείγματα σχετικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν:

  • Δημιουργία δικτύων συμβίωσης μεταξύ βιομηχανιών -βιοτεχνιών και εγκαταστάσεων  διαλογής επεξεργασίας και ανακύκλωσης για την προώθηση της χρήσης των υλικών που προέρχονται από επαναχρησημοποίηση και ανακύκλωση.
  • Διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς για τα υλικά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
  • Εκπόνηση  προτύπων και προδιαγραφών για τα προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά.