Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας – Νόμος 4685/2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 ο νόμος 4685/2020 ο οποίος ενσωματώνει τις Οδηγίες 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο νέος νόμος ρυθμίζει διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως η διαχείριση των αποβλήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο εδώ.

 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!