Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Νόμος 4819/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 129/23-07-2021 ο νόμος 4819/2021 ο οποίος ενσωματώνει τις Οδηγίες 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο νέος νόμος ρυθμίζει  θέματα τα οποία αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο εδώ.

 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!