Διεύθυνση

Αφροδίτης 8 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15341

Η Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων και RDF

Σκορδίλης Α. (1997) «Η Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων και RDF» Εκδόσεις ΚΟΣΜΟΣ (ISBN 960 – 85905 – 1 –5 ).

Μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελεί και η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων , των οποίων οι πρώτες οι πρώτες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη κατασκευάσθηκαν πριν από 100 χρόνια. Το βιβλίο αποτελείται από 3 μέρη και 21 κεφάλαια στα οποία αναλύονται:

α) τα βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες της θερμικής επεξεργασίας, τα απορρίμματα ως καύσιμη ύλη, η δομή και τα μέρη μιας μονάδας καύσης, τα είδη των εστιών καύσης ( εσχάρες-ρευστοποιημένη κλίνη -περιστροφικός κλίβανος- κλιμακωτός κλίβανος), οι λέβητες, τα συστήματα απομάκρυνσης των υπολειμμάτων, η αξιοποίηση της θερμότητας, οι εκπομπές αερίων με ιδιαίτερη έμφαση στις διοξίνες και φουράνες, η δράση των επιβλαβών ουσιών, η μείωση των εκπομπών και ο καθαρισμός των αερίων,τν επεξεργασία των υπολειμμάτων και η επεξεργασία υγρών αποβλήτων,

β) ανάλυση των μεθόδων : πυρόλυσης- υδρογόνωσης- υδρόλυσης-απαερίωσης,

γ) θερμική επεξεργασία του Refuse Derived Fuel (RDF) καθώς και της κοινής καύσης οικιακών απορριμμάτων και λυματολάσπης.

Μετά την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των υλικών , τα υπολείμματα αυτών των εγκαταστάσεων αντί να οδηγηθούν σε ταφή μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!